pianoTo English versionEnglish flag

PERSBERICHT

Amsterdam, 11 september 2009

GROTE HOEVEELHEID ONBEKEND PIANOWERK GEVONDEN VAN FEDERICO MOMPOU

In 1987 overleed in Barcelona de Spaanse componist Federico Mompou. Zijn weduwe, de pianiste Carmen Bravo, bleef tot haar dood in het echtelijk huis wonen.
Na haar overlijden in april 2007 werden bij het opruimen van de woning in 2008 drie mappen gevonden met tientallen onbekende werken van haar echtgenoot. Op de Bibliotheca Nacional de Catalunya kwam gelijktijdig een aantal composities boven water, die Carmen Bravo daar in 1997 in bewaring had gegeven.
In december 2008 werd een selectie uit deze beide vondsten in Barcelona gespeeld door de pianisten Jordi Maso en Mac McClure. In juli 2009 stelde de Fundación Mompou - beheerder van de muzikale nalatenschap van de componist - al deze partituren ter beschikking aan de Amsterdamse pianist Marcel Worms, die zich al lange tijd met het oeuvre van Mompou bezighoudt.

Op 14 november a.s. zal Marcel Worms het overgrote deel van deze stukken uitvoeren in het Bethaniënklooster in Amsterdam. Begin november zal Worms op het label Zefir Records een cd met het ongepubliceerde pianowerk van Mompou uitbrengen.

Het gaat om rond de tachtig teruggevonden werken, inclusief de onvoltooide. Van sommige stukken bestaan twee of drie versies, verschillende werken zijn later - soms enigszins herzien - gepubliceerd onder een andere titel. In veruit de meeste gevallen gaat het echter om geheel zelfstandige stukken. Het overgrote deel betreft muziek voor piano solo. Daarnaast bevat de collectie zes liederen voor zang en piano (waarvan drie voltooid), een kort stuk voor strijkorkest en fluit en een onvoltooid strijkkwartet.

De pianowerken dateren voornamelijk uit Mompou’s vroegste periode als componist, tussen 1910 en 1920. Ze tonen aan, dat Mompou zijn stijl in een verrassend vroeg stadium vond. Zelfs de allereerste werken dragen al een heel persoonlijk stempel. Een beperkt aantal stukken dateert uit de veertiger jaren van de vorige eeuw, waaronder twee in een aparte map, die aan Carmen Bravo zijn opgedragen.

Mompou’s muziek is overwegend contemplatief van aard en heeft veelal een sterk mystiek, religieus en tijdloos element en dat is ook van toepassing op het deel van het oeuvre dat nu boven water is gekomen. Een aantal jeugdwerken, waaronder een Tango en een Fox-Trot, toont daarnaast nu ook een meer wereldse en tijdgebonden kant van de componist.

Het is bekend, dat Mompou werk, waar hij ontevreden over was, consequent verscheurde. De herontdekte werken zal hij dan ook niet hebben afgekeurd en het is niet duidelijk waarom hij niet op zijn minst een gedeelte ervan heeft laten publiceren. De muziek is vrijwel zonder uitzondering van hoge kwaliteit en een groot aantal stukken evenaart het niveau van de latere, wel uitgegeven werken. Het gevonden repertoire kan beschouwd worden als een depot, een verzameling ideeën, die de componist later nog eens had willen uitwerken.

Het relatief kleine oeuvre van de componist is door deze vondst op slag aanzienlijk uitgebreid. De ‘nieuwe’ stukken werpen een interessant licht op de vroege ontwikkeling van de componist en zijn een verrijkende aanvulling te noemen op het werk van Federico Mompou.

Nadere informatie: Marcel Worms, 020-6767371, mrworms@euronet.nl